Mogu li se pretplatiti samo na uslugu B.net interneta (bez korištenja B.net televizije ili telefona)?

Da. Za korištenje B.net pristupa internetu ne trebate koristiti niti jednu drugu B.net uslugu. Usluge televizije, interneta i telefona mogu se koristiti jedna neovisno o drugoj.

« natrag