Ne mogu slati i primati mailove. Dobio sam informaciju da mi je sandučić pun.

Potrebno je isprazniti sandučić na adresi https://webmail.xnet.hr. Ulogiravate se sa parametrima koje koristite za Vašu e-mali adresu. Nakon brisanja poruka, potrebno je isprazniti i obrisanu poštu iz pretinca Trash na webmail-u. Ako za čitanje/preuzimanje koristite neku aplikaciju na računalu, u samoj aplikaciji potrebno je podesiti da se pošta nakon preuzimanja briše sa našeg mail servera (poruka ostaje lokalno na računalu).  

Na našem serveru prostor je ograničen na 100 Mb i kada se prostor popuni (ako pošta nije obrisana ili preuzeta u aplikaciju na računalu), korisniku sustav šalje poruku koju ste i vi dobili, tj. informacija da je prostor na serveru predviđen za poštu uskoro popunjen. Ovisno o postavkama u aplikaciji na računalu možete koristiti POP ili IMAP protokole POP pošta se skida lokalno na računalo).

IMAP aplikacija se stalno sinkronizira sa Vašim sandučićem na serveru (Brisanjem pošte na serveru briše se pošta i u aplikaciji). Prostor je ograničen veličinom sandučića na serveru.

« natrag