Ne radi mi VPN spajanje.

B.net ne blokira pokušaje spajanja putem VPN-a, tako da ne bi trebalo biti poteškoća sa spajanjem na Vaš server.

Pokušajte se obratiti Vašem mrežnom administratoru koji održava VPN server.

« natrag