Spajam se putem WLAN-a i učestalo mi puca veza.

Zidovi i neki elektronički uređaji (TV, bazna stanica bežičnog telefona, mikrovalna pećnica) mogu „gušiti“  WLAN signal i oslabiti bežičnu vezu. Bez prepreka, standardni USB adapter i laptopi hvataju relativno dobar signal na udaljenosti od cca 10 m. Kod bežičnog spajanja je isto tako bitna jačina antene na uređaju sa kojeg se spajate (laptop, WLAN usb adapter).

« natrag