U kojim slučajevima ne možete jamčiti brzinu pristupa internetu?

Ugovorena brzina pristupa internetu podložna je promjenama ukoliko dođe do opterećenja mrežnih resursa, no u tim situacijama postupamo u skladu s Kodeksom ponašanja na internetu upravo kako bismo zaštitili sve naše korisnike i pružili im maksimalnu brzinu (onu koju su odabrali).

« natrag