Moram li kao korisnik B.net televizije i dalje plaćati HRT naknadu?

HRT naknada je zakonski regulirana kao naknada za posjedovanje televizijskog prijamnika. HRT naknadom ne plaćate programski sadržaj, nego samo korištenje televizijskog prijamnika te ste kao korisnik B.net televizije zakonski i dalje obvezni plaćati istu.

« natrag