Kako mogu uložiti prigovor na račun?

Ako želite uložiti prigovor na račun koji Vam je ispostavljen, možete to učiniti u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. Prigovor je moguće uložiti isključivo u pisanom obliku na našu adresu:

VIPnet d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

I to:

faksom: 01/6566372
e-mailom: sluzba.za.korisnike@bnet.hr

osobno u bilo kojem reklamacijskom uredu čije adrese možete pronaći na linku.

« natrag