Koliko često mijenjate cijene za B.net usluge?


Evaluaciju troškova vršimo redovito, međutim trudimo se prilagoditi sve cijene i usluge trenutnom stanju na tržištu, a u isto vrijeme zadržati cijene usluga nepromijenjenima. U ovom trenutku ne planiramo promjene cijena B.net usluga, ali istovremeno proširujemo ponudu usluga. Korisnik će biti obaviješten o svakoj promjeni te u slučaju da dođe do promjene koja je nepovoljnija za njega, imati će pravo na raskid pretplatničkog odnosa bez plaćanja dodatnih naknada.

« natrag