Što će se dogoditi ukoliko zakasnim s plaćanjem računa?

Račun treba platiti do naznačenog datuma dospijeća računa.

Ako ste korisnik telefonske i/ili internet usluge o nepodmirenom računu ćemo vas obavijestiti pozivom i/ili e-mailom. Ako ni nakon podsjetnika ne platite račun, poslat ćemo Vam pisanu opomenu s novim datumom dospijeća, a nakon toga ćemo Vam pozivom i/ili e-mailom najaviti privremeno isključenje usluga.

Dođe li do privremenog isključenja, troškovi naplate, kamate i naknada za ponovno uključenje bit će zaračunati u skladu s važećim cjenikom i prikazani na sljedećem računu.

Kako biste izbjegli kašnjenje s plaćanjem računa, savjetujemo Vam uključenje usluge Izravno terećenje. Više o ugovaranju plaćanje računa nalogom za izravno terećenje možete pogledati u članku.

« natrag