Što je to Moj B.net?

Moj B.net je skup usluga koje omogućuju on-line kontrolu nad B.net uslugama koje koristite, kao i potpuni uvid u vaše troškove. Usluga je dostupna na stranici https://moj.bnet.hr/. Usluga je dostupna svim B.net korisnicima 1D, 2D ili 3D paketa.
Nakon uključenja Moj B.net usluge poslano vam je pozdravno pismo u kojem se nalaze pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) i ostali parametri za korištenje.

« natrag