Može li moje usluge preuzeti novi pretplatnik u stanu iz kojeg selim?

Da, preuzimanje priključka i usluga je moguće. Postojeći korisnik treba u bilo kojem B.net prodajnom mjestu podnijeti Zahtjev za prijenosom pretplatničkog odnosa, a novi korisnik treba potpisati Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa čime postaje vlasnik priključka i korisnik usluga koje je preuzeo. Novi korisnik tako preuzima usluge i ugovornu obvezu za te usluge. Novi korisnik nakon preuzimanja priključka i usluga može promijeniti paket usluga prema vlastitim željama.

« natrag