Na koji način mogu zatražiti trajno isključenje B.net usluga?

Sukladno članku 13.1. Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. Krajnji korisnik može raskinuti pretplatnički odnos slanjem obavijesti o raskidu Ugovora poštom, elektroničkim putem, telefaksom ili potpisivanjem zahtjeva za raskid Ugovora na ovlaštenom prodajno-poslovnom mjestu. Korisnik koji podnosi zahtjev u pravilu ga treba potpisati i dostaviti svoje identifikacijske podatke koji obuhvaćaju ime i prezime pretplatnika ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi, adresu, OIB, presliku osobnog identifikacijskog dokumenta i podatke o priključku i uslugama za koje podnosi zahtjev.

E-mail adrese na koje je moguće poslati potpun zahtjev su:

zahtjev.za.raskid-privatni@vipnet.hr

zahtjev.za.raskid-poslovni@vipnet.hr

« natrag