U slučaju preseljenja na drugu adresu, mogu li preseliti i svoj postojeći priključak i pod kojim uvjetima?

Da. Preseljenje priključka može se zatražiti na bilo koju adresu koja se nalazi unutar kabelske telekomunikacijske mreže i na kojoj je moguće koristiti B.net telefonsku uslugu. Dostupnost kabelske mreže možete provjeriti na linku. U slučaju preseljenja na adresu koja nije unutar kabelske mreže, preseljenje priključka neće biti moguće jer za to ne postoje tehnički preduvjeti i u tom Vam slučaju nismo u mogućnosti ponuditi B.net usluge.

« natrag