Koji sve preduvjeti trebaju biti ispunjeni za korištenje telefonske usluge?

Potrebno je imati aktivan priključak na B.net kabelsku distribucijsku (telekomunikacijsku) mrežu te telefonski uređaj s tonskim biranjem. Osim toga potreban Vam je i modem koji podržava B.net govornu uslugu, a koji Vam osigurava B.net.

« natrag