Može li se B.net telefonska usluga koristiti i na lokaciji na kojoj ne postoji aktivna telefonska linija drugog operatora?

Da. B.net telefonska usluga koristi se neovisno o drugim pristupnim operatorima, odnosno neovisno o ranije izvedenoj (ili neizvedenoj) telekomunikacijskoj infrastrukturi drugih operatora. Sve B.net usluge koriste se isključivo putem vlastite kabelske distribucijske mreže.

« natrag