Tko sve može biti korisnik B.net telefonske usluge?

Korisnik B.net telefonske usluge može biti svaka fizička ili pravna osoba na čijoj lokaciji (mjesto stanovanja ili rada) postoji izgrađena B.net kabelska distribucijska (telekomunikacijska) mreža.

« natrag