Već sam korisnik jedne od B.net usluga. Moram li i u tom slučaju, i koliko, platiti naknadu za uključenje telefonske usluge?

Svaki postojeći korisnik, ukoliko proširuje svoju uslugu, može odabrati obnovu ugovorne obveze u kojem slučaju plaća cijenu priključka i aktivacije usluge samo 1 kunu. Ukoliko ne želi obnovu ugovorne obveze, potrebno je platiti priključak prema važećem cjeniku koji  je važeći na dan potpisivanja zahtjeva odnosno ugovora za proširenje usluge.

« natrag