Koliko je minimalno, a koliko maksimalno obavezno trajanje ugovorne obveze u slučaju korištenja usluge telefona?

Uslugu telefona bez obzira radi li se o prijenosu broja ili o odabiru novog broja iz B.netove liste brojeva, kao i svaku drugu B.net uslugu, možete ugovoriti bez obveznog trajanja, s obveznim trajanje na 12 ili na maksimalno 24 mjeseca.

« natrag