Jesu li mi potrebni dodatni uređaji za korištenje B.net telefonske usluge i koji?

Da. Za korištenje B.net telefonske usluge nužan je modem kojeg će svaki korisnik prilikom instalacije usluge na korištenje dobiti od B.neta. Osim toga, potreban je bilo kakav uobičajeni telefonski uređaj odnosno telefon (sa tonskim biranjem).

« natrag