Je li tijekom samog procesa prijenosa telefonska linija neaktivna?

Telefonska linija će biti aktivna cijelo vrijeme i moći ćete je koristiti do samog trenutka preseljenja telefonskog broja sa trenutnog operatora na B.net. Preseljenje odnosno prijenos broja odvija se u samo jednom danu, u određenom trenutku i samo tada mora doći do kraćeg prekida (točnije, linija će biti neaktivna u razdoblju od kojeg trenutni operator otpusti broj i pošalje obavijest o tome novom operatoru koji taj broj prihvaća, do izvršene instalacije opreme i aktivacije usluge u Vašem stanu/uredu koja slijedi isti dan što prije moguće).

« natrag