Koji osnovni uvjeti za prijenos (zadržavanje) broja moraju biti zadovoljeni?

Osim sklopljenog Zahtjeva odnosno Ugovora, valjanih osobnih dokumenata (osobna iskaznica, te obrtnica ili izvadak iz sudskog registra i pečat u slučaju pravne osobe) i zahtjeva za zadržavanje odnosno prijenos postojećeg telefonskog broja, telefonski broj koji prenosite treba biti aktivan.

« natrag