Koji su sve dokumenti potrebni za prijenos broja?

Za zasnivanje pretplatničkog odnosa nužno je posjedovati valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu (uz zahtjev za uslugu koji ujedno predstavlja ugovor, prilaže se kopija osobnog dokumenta). Ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja pravna osoba, identifikacija se obavlja pomoću preslike izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje status pravnog subjekta i osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta.

« natrag