Ukoliko koristim B.net telefonsku uslugu, moram li plaćati pretplatu i nekom drugom telefonskom operatoru?

B.net telefonska usluga  je neovisna o drugim pristupnim operatorima te ju plaćate samo B.netu (osim ukoliko ne zatražite istovremeno i korištenje telefonske usluge kod nekog drugog operatora).

« natrag