Ukoliko zatražim deaktivaciju B.net telefonske usluge i nakon nekog vremena zatražim ponovnu aktivaciju, mogu li dobiti isti broj?

Ukoliko Vam usluga nije potrebna u kraćem razdoblju, možete zatražiti uslugu mirovanja (na jedan, dva ili maksimalno 3 kalendarska mjeseca). U tom slučaju, nakon ponovne aktivacije usluge zadržavate isti telefonski broj. Ukoliko zatražite potpunu deaktivaciju telefonske usluge i uslugu ne koristite duže vremensko razdoblje, moguće je da isti broj neće biti raspoloživ jer se telefonski brojevi po deaktivaciji usluge čuvaju najmanje 60 dana. U svakom slučaju, prilikom ponovne aktivacije usluge, napomenite B.net djelatniku da biste željeli koristiti onaj telefonski broj koji ste koristili prije deaktivacije kako bi djelatnik mogao provjeriti da li je isti slobodan.

« natrag