Želim koristiti dvije B.net telefonske linije. Ostvarujem li kakav popust na drugu telefonsku liniju?

Da. Svaki korisnik koji odabere dodatnu telefonsku liniju na istu ostvaruje povlaštenu mjesečnu naknadu sukladno važećem Cjeniku B.net usluga. Potrebno je imati na umu da svaki korisnik na jednom modemu odnosno priključku može koristiti do maksimalno dvije telefonske linije od kojih je jedna osnovna, a druga dodatna. Ukoliko korisnik želi koristiti na primjer tri telefonske linije, povlaštenu mjesečnu naknadu ostvaruje samo na jednoj, obzirom da je samo jedna od tri telefonske linije dodatna, a preostale dvije su osnovne.

« natrag