OUP

OPĆI UVJETI POSLOVANJA VIPnet d.o.o.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta od 15.7.2015.g

Dana 15. srpnja 2015. u na internetskoj stranici www.bnet.hr/podrska/opci_uvjeti_poslovanja_i_cjenici objavljujemo izmjene Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja posljedica su izmjene zakonskog okvira, odnosno Pravilnika o prenosivosti broja i Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja za postojeće korisnike ne predstavljaju pogoršanje ugovorenih uvjeta.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja obuhvaćaju:

 • Dodano je pojašnjenje vezano za usmjeravanje poziva prema hitnim službama, posebno za poslovne korisnike s vlastitim centralama;
 • Dodana je mogućnost da korisnik odustane od realizacije usluge u nepokretnoj mreži najkasnije 48 sati prije početka određenih aktivnosti za spajanje korisnika;
 • Dodana je odredba o obvezi da Vipnet korisniku potvrdi mogućnost realizacije usluge u nepokretnoj mreži u roku 25 dana;
 • Dodane su odredbe koje detaljnije pojašnjavaju način, prava i obveze ugovornih strana vezano uz sklapanje ugovora na daljinu (telefonski, Internetom i sl.) i ugovora koji se sklapaju izvan poslovnih prostorija Vipneta;
 • Pojašnjeno je da se istekom razdoblja obveznog trajanja ugovora, usluge nastavljaju pružati;
 • Pojašnjeno je da zasnivanjem novog obveznog trajanja ugovora, prethodno obvezno trajanje prestaje;
 • Dodana je odredba o pravu korisnika na probno razdoblje korištenja za telefonsku uslugu u pokretnoj mreži, te je probno razdoblje produženo na 5 dana;
 • Dodana je odredba o mogućnosti da Vipnet odbije zahtjev za sklapanje ugovora ako je Zahtjevi podnesen od strane pravne osobe u čijoj se vlasničkoj strukturi nalaze osobe za koje Vipnet procijeni da nemaju namjeru podmiriti/podmirivati dugovanja;
 • Dodana je odredba o naplati i povratu terminalne opreme u nepokretnoj mreži u roku 15 dana od dana izdavanja računa za predmetnu terminalnu opremu;
 • Izmijenjene su odredbe o pravu korisnika na naknadu za nepravovremeni prijenos broja, te ograničenjima naknade na 3.600,00kn po broju, odnosno 36.000,00kn po zahtjevu koji sadrži više brojeva;
 • Pojašnjen je način podnošenja zahtjeva za isplatu naknade za kašnjenje u uspostavi usluge u nepokretnoj mreži, u iznosu 240,00kn po danu a najviše 3.600,00kn, te je skraćen rok za obavještavanje podnositelja zahtjeva o odobrenom iznosu i načinu isplate naknade;
 • Pojašnjeno je u kojim se slučajevima ograničenja korištenja usluga i privremenog isključenja terminalne opreme mjesečna naknada ne naplaćuje, odnosno u kojim se slučajevima mjesečna naknada naplaćuje;
 • Pojašnjeno je pravo korisnika na raskid pretplatničkog odnosa ako nastanu okolnosti koje onemogućuju realizaciju priključka u nepokretnoj mreži i pružanje ugovorenih usluga;
 • Brisana je odredba kojom Vipnet ima pravo isključiti korisniku uslugu u nepokretnoj mreži za kojeg je provedena procedura promjene operatora nakon proteka roka od 45 dana, kada novi operator nije obavijestio Vipnet da je realizirao usluge tom korisniku.
 • Pojašnjeno je da u slučaju prijenosa broja, prilikom podnošenja zahtjeva za povrat neiskorištenih sredstava s računa za unaprijed plaćene usluge (prepaid), korisnik mora priložiti presliku zahtjeva za prijenos broja;
 • Pojašnjeno je da se u postupku prijenosa broja, informacija o iznosu dugovanja kada se radi o prijevremenom raskidu ugovora s klauzulom obveznog (minimalnog) trajanja, daje na zahtjev korisnika.
 • Pojašnjeno je da će Vipnet odgoditi postupak prijenosa broja ako za broj koji je predmet prijenosa postoji ugovorna obveza minimalnog trajanja, a korisnik se prilikom podnošenja zahtjeva novom operatoru nije izjasnio da je s time upoznat i da pristaje podmiriti dugovanja Vipnetu kao postojećem operatoru.
 • Pojašnjeno je pravo i način na koji korisnik može povući zahtjev za realizaciju usluge u nepokretnoj mreži;
 • Pojašnjeno je pravo korisnika na korištenje uređaja u svim pokretnim mrežama (otključavanje uređaja).

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. stupit će na snagu i primjenjivati se na sve korisnike od dana 15. srpnja 2015.g.

Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. koji stupaju na snagu 15. srpnja 2014.  biti će od tog datuma dostupni ovdje.