Zahtjev za trajno isključenje usluga

Raskid pretplatničkog odnosa

Sukladno članku 13.1. Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. Krajnji korisnik može raskinuti pretplatnički odnos slanjem obavijesti o raskidu Ugovora poštom, elektroničkim putem, telefaksom ili potpisivanjem zahtjeva za raskid Ugovora na ovlaštenom prodajno-poslovnom mjestu. Korisnik koji podnosi zahtjev treba ga potpisati i dostaviti, zajedno sa svojim identifikacijskim podatcima koji uključuju ime i prezime pretplatnika ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi, adresu i OIB te preslikom osobnog identifikacijskog dokumenta i podatcima o priključku i uslugama za koje podnosi zahtjev.

E-mail adrese na koje je moguće poslati potpun zahtjev su: