Promjene poretka kanala

Poštovani TV korisnici, uskoro ćete moći uživati u novom poretku TV programa. Programi će biti poredani prema žanru kako bismo vam pretraživanje omiljenih sadržaja učinili još jednostavnijim. O točnom terminu novog poretka biti ćete obaviješteni putem poruke na vašem TV ekranu. I dalje nastavljate s korištenjem onih TV programa na koje ste pretplaćeni. 

Nakon primjene novog poretka, u rasponu od 0-29 bit će emitirani nacionalni programi iz svih paketa na koje ste pretplaćeni, u rasponu od 30 do 100 emitirat će se HD programi, od 100 do 200 bit će smješteni filmski programi, od 200 do 300 sportski, od 300 do 350 dokumentarni, od 350 do 400 Lifestyle, od 400 do 500 dječji, od 500 do 600 muzički, od 600 do 650 informativni, od 650 do 700 regionalni programi iz EU, od 700 do 750 Lokalni, od 750 do 800 Ex-Yu, od 800 do 850 programi za odrasle, a u rasponu od 850 do 998 nalazit će se radijski programi.

Favorite lista, ako je imate postavljenu, neće biti promijenjena te je nećete ponovo trebati podešavati.