Dodatne TV usluge

  • Videoteka, Filmovi i serije
  • Vrhunski sportski događaji na Plati pa vidi usluzi
  • Moja snimalica i Mrežna snimalica
  • Interaktivne usluge – Pauza, Pogledaj od početka
  • OYO
  • RTL Sada
filmovi i serije

Upiši korisničke podatke

Uvjet za korištenje dodatnih TV usluga je korištenje B.net digitalnog prijamnika.

Interaktivna televizija

Uštedi s 3D paketom Bez telefonske pretplate, bez skrivenih troškova, sa svim troškovima izraženima na jednom računu.