BLOOMBERG TELEVISION

BLOOMBERG TELEVISION je program s poslovnim i financijskim vijestima iz cijelog svijeta, 24 sata dnevno.

Dostupan u paketima

Jezik

  • engleski
BLOOMBERG TELEVISION