VIP INFOKANAL

Vip Infokanal je informativni program za sve Vip korisnike koji se emitira 24 sata dnevno svih 365 dana u godini. Korisnici će na Vip Infokanalu moći pratiti najnovije informacije, ponude i promocije vezane uz sve Vip fiksne i mobilne usluge, ponudu programa, te kontakte Službe za korisnike. Također, na ovom kanalu Vip će redovito izvještavati o mogućim aktualnim radovima ili poteškoćama na mreži.

Dostupan u paketima

Jezik

  • hrvatski
VIP INFOKANAL